Trang chủ

[S2 Phật Sơn] Sự Kiện Quốc Tế Phụ Nữ

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

  • Bắt đầu: Sau 17h00 05/03/2023
  • Kết thúc: kết thúc lúc bảo trì 17h00 ngày 25/3/2023.
  • Yêu cầu: Tắt hết cửa sổ game và chạy lại Autoupdate trước khi vào game.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh Chức Năng

Sự Kiện Quốc Tế Phụ Nữ 8 - 3
Nộp Vật Phẩm Bang Hội
Nộp Vật Phẩm Cá Nhân
Ghép Bó Hoa 
Ghép Bó Hoa 
Kiểm Tra Số Lượng Vật Phẩm Sử Dụng

Nguyên Liệu Công Thức:

Vật phẩm

Hình ảnh

Cách thu thập

Ghi Chú

Hộp Quà 8 Tháng 3

Đánh quái rơi ra.
Các bản đồ: Bản đồ luyện công 70-80-90-Bản đồ mới.

Có thể giao dịch, xếp chồng lên nhau 999 cái/ô, có thể vứt xuống đất

Hoa Hồng Lam

Mở "Hộp Quà 8 Tháng 3"

Sử dụng nhận được 20.000 EXP/cái.
Tối đa sử dụng 800 cái/nhân vật.
Tổng Max: 16.000.000 EXP.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ô có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng Trắng

Mở "Hộp Quà 8 Tháng 3"

Sử dụng nhận được 20.000 EXP/cái.
Tối đa sử dụng 800 cái/nhân vật.
Tổng Max: 16.000.000 EXP.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ô có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng Xanh

Mở "Hộp Quà 8 Tháng 3"

Sử dụng nhận được 20.000 EXP/cái.
Tối đa sử dụng 800 cái/nhân vật.
Tổng Max: 16.000.000 EXP.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ô có thể vứt xuống đất.
Hoa Hồng Vàng Mở "Hộp Quà 8 Tháng 3" Sử dụng nhận được 20.000 EXP/cái.
Tối đa sử dụng 800 cái/nhân vật.
Tổng Max: 16.000.000 EXP.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ô có thể vứt xuống đất.
Hoa Hồng Đỏ Mua tại NPC Quân Nhu Quan Tống Kim.
Giá: 50 điểm / Hoa.
Sử dụng nhận được 20.000 EXP/cái.
Tối đa sử dụng 800 cái/nhân vật.
Tổng Max: 16.000.000 EXP.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ô có thể vứt xuống đất.
Dây Bó Hoa Vui Vẻ Mua tại NPC Quân Nhu Quan Tống Kim.
Giá: 50 điểm / Hoa.
Sử dụng nhận được 20.000 EXP/cái.
Tối đa sử dụng 800 cái/nhân vật.
Tổng Max: 16.000.000 EXP.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.
Dây Bó Hoa Hạnh Phúc Mua tại NPC Quân Nhu Quan Tống Kim.
Giá: 100 điểm / Hoa.
ử dụng nhận được 40.000 EXP/cái.
Tối đa sử dụng 800 cái/nhân vật.
Tổng Max: 32.000.000 EXP.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.
Giỏ Đựng Hoa Thường Mua Tại NPC 8/3.
Giá: 3000 lượng/cái
Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ô có thể vứt xuống đất.
Giỏ Đựng Hoa Đặc Biệt Mua Tại NPC 8/3.
Giá 1 xu/2 cái.
Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ô có thể vứt xuống đất.
Thiệp Phụ Nữ 8 - 3 <Đua Top Cá Nhân> Vật phẩm dùng để đua top cá nhân tháng 3. Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.
Thiệp Phụ Nữ 8 - 3 <Đua Top Bang Hội> Vật phẩm dùng để đua top bang hội tháng 3. Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


Hộp Quà 8/3 Thường

Nội Dung

Chi Tiết

Hộp Quà 8/3 Thường

Sử dụng tối đa 800 cái.
Sử dụng nhận được 120.000 EXP/ 1 cái.

Công Thức

+++++

Phần Thưởng Khi Đạt Mốc

Số Lượng

Phần Thưởng

200 Cái 3.000.000 EXP​
400 Cái 6.000.000 EXP​
600 Cái 9.000.000 EXP​

800 cái

12.000.000 EXP​
20 cái Thiệp Phụ Nữ 8 - 3 <Đua Top Cá Nhân>
20 cái Thiệp Phụ Nữ 8 - 3 <Đua Top Bang Hội>​


Hộp Quà 8/3 Đặc Biệt

Nội Dung Chi Tiết

Hộp Quà 8/3 Đặc Biệt

Sử dụng tối đa 800 cái.

Sử dụng nhận được 240.000 EXP/ 1 cái.
 

Công Thức

+++++
Phần Thưởng Khi Sử Dụng Phần Thưởng Hình ảnh Công Dụng
Thiệp 8/3 Đua top cá nhân Vật phẩm để nộp tại NPC Sự Kiện 8/3.
Thiệp 8/3 Đua top bang hội Vật phẩm để nộp tại NPC Sự Kiện 8/3.
Hoán Binh Thạch Dùng hoán đổi binh khí.
Ngôi Sao May Mắn Sử dụng trong 30 phút may mắn trong 30 phút tăng 10 điểm may mắn cho người sử dụng, có cộng dồn may mắn với QHT và TSBL.
Nến 8/3 Sử dụng trong 30 phút x2 điểm kinh nghiệm khi train quái, có thể cộng dồn với Tiên thảo lộ. Mỗi ngày chỉ sử dụng tối đa 2 nến.
Mặt Nạ Ngẫu Nhiên Mang vào rất đẹp trai.
Rương Kim Phong  Mở nhận được 1 trang bị kim phong HSD 7 ngày.
Lệnh Bài Hoàn Thành Dã Tẩu Sử dụng hoàn thành 1 nhiệm vụ Dả Tẩu.
Mã Bài Ngựa 8x  Mở nhận được 1 ngựa 80 HSD 15 ngày.
Võ Lâm Mật Tịch Tăng Điểm Kỹ năng.
Tẩy Tủy Kinh Tăng Điểm tiềm năng.
Mảnh Ngọc Bội Hiệp Cốt Thu thập 100 mảnh đổi trang bị vỉnh viển.
Mảnh Áo Nhu Tình Thu thập 100 mảnh đổi trang bị vỉnh viển.
Mảnh Ngựa 80 Thu thập 100 mảnh đổi được ngựa 80 vỉnh viển.
Đại Lực Hoàn Sử dụng tăng thuộc tính nhân vật trong Bên Ngoài.
Phi Tốc Hoàn Sử dụng tăng thuộc tính nhân vật trong Bên Ngoài.
Chiến Cổ tống kim Sử dụng tăng thuộc tính nhân vật trong Tống Kim.
Lệnh Bài tống kim Sử dụng tăng thuộc tính nhân vật trong Tống Kim.
Phi Tốc tống kim Sử dụng tăng thuộc tính nhân vật trong Tống Kim.
Tiểu Thành Bí Kíp Sử dụng tăng 11 cấp độ kỹ năng 90.
Trung Thành Bí Kíp Sử dụng tăng 16 cấp độ kỹ năng 90.
Thủy Tinh Rất nhiều công dụng. 
Tinh Hồng Bảo Thạch Một viên bảo thạch thần bí, người luyện võ có thể dùng để đả thông kinh mạch. 
Lễ Bao Bí Kíp Dùng nhận được 1 trong các loại bí kíp môn phái.
Phúc Duyên Lộ Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Thiết La Hán Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên. 
Bàn Nhược Tâm Kinh Phật gia Bảo điển, thường xuyên tụng niệm sẽ trừ được các điểm âm kinh nghiệm.
Lệnh Bài Boss Xanh Gọi Ra 1 Boss Đại Ác Nhân, đánh ra trang bị được nhiều trang bị xanh.
Tiên Thảo Lộ Nội 1 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
Quế Hoa Tửu  Nội 30 phút, mình cùng đồng đội tăng 20 điểm may mắn
Thiên Sơn Bảo Lộ  Nội 1 giờ, may mắn tăng 10 điểm. 
Thiết La Hán Lễ Bao Chuột phải sử dụng để nhận ngẫu nhiên thiết la hán.
Tiên Thảo Lộ 8h Nội 8 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
 

Phần Thưởng Khi Đạt Mốc

Số Lượng Phần Thưởng 
200 Cái 30.000.000 EXP​
400 Cái 60.000.000 EXP​
600 Cái 90.000.000 EXP​
800 Cái 120.000.000 EXP​

Vòng sáng + 200 sinh lực ( 15 ngày )
Thiệp Kỹ Năng ( + 1 kỹ năng )
Thiệp Tiềm Năng ( + 5 tiềm năng )
 

Phần Thưởng Đạt Mốc 2 Loại Event:

 
Phần Thưởng
300.000.000 EXP  
Hộp Qùa 8/3
Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trang bị ấn.
Tuyết Băng Tinh HSD 14 Ngày

Hỏa Băng Tinh HSD 14 Ngày

CÁCH THU THẬP THIỆP ĐUA TOP BANG HỘI VÀ CÁ NHÂN:
 
Tính Năng Yêu Cầu Số Lượng Nhận Thiệp Cá Nhân Số Lượng Nhận Thiệp Bang Hội
Tống Kim 13h00 Đạt 10.000 điểm tích lũy. 20 lệnh bài (không khoá). 50 lệnh bài (khoá).
Tống Kim 21h00 Đạt 10.000 điểm tích lũy. 20 lệnh bài (không khoá). 50 lệnh bài (khoá).
Nhiệm Vụ Dã Tẩu Hoàn thành 40 nhiệm vụ liên tiếp. 30 lệnh bài (không khoá). 60 lệnh bài (khoá).
Boss Tiểu HKMP Người tiêu diệt boss tiểu sẽ nhận được. 10 lệnh bài (không khoá). 50 lệnh bài (khoá).
Hạt Huy Hoàng Sử dụng quả huy hoàng nhận được. 10 lệnh bài (không khoá). 50 lệnh bài (khoá).


PhầnThưởng Đua TOP Cá Nhân:
  • Cá nhân đạt tiêu chuẩn nộp ít nhất 5.000 vật phẩm đua top cá nhân mới được nhận thưởng.
Thứ Tự Phần Thưởng
TOP 1 Được chọn 1 trong 5 món sau:

Nón cực phẩm định quốc
Công Thành Chiến
Ngọc bội nhu tình cực phẩm
Công Thành Chiến
Ngọc bội hiệp cốt cực phẩm

Công Thành Chiến
Áo định quốc cực phẩm
Công Thành Chiến
Ngựa 8x HSD vĩnh viễn​

TOP 2 Chọn một phần thưởng còn lại của các top trên chưa chọn.
TOP 3 Chọn một phần thưởng còn lại của các top trên chưa chọn.

PhầnThưởng Đua TOP Bang Hội:
  • Bang Hội đạt tiêu chuẩn nộp ít nhất 10.000 vật phẩm đua top bang hội mới được nhận thưởng.
Thứ Tự Phần Thưởng
TOP 1 Được chọn 1 trong 5 món sau:

Nón cực phẩm định quốc
Công Thành Chiến
Ngọc bội nhu tình cực phẩm
Công Thành Chiến
Ngọc bội hiệp cốt cực phẩm

Công Thành Chiến
Áo định quốc cực phẩm
Công Thành Chiến
Ngựa 8x HSD vĩnh viễn​


 
TOP 2 Chọn một phần thưởng còn lại của các top trên chưa chọn.
TOP 3 Chọn một phần thưởng còn lại của các top trên chưa chọn.

⚡️Server VLTK được trông đợi nhất hiện nay 4 acc / PC và 8acc / IP và giới hạn Hoạt động 4 acc / IP. 
------ 🔰Thông Tin Tải Game 🔰------
✅TẢI GAME TẠI ĐÂY: https://volamtranhba.net/bai-viet/tai-game.html
📥 Fanpage: https://www.facebook.com/ 100328299533542
🏠 Nhóm: https://www.facebook.com/groups/872531340339855
🧭 Trang web: https://volamtranhba.net

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia