Trang chủ

Bản Đồ Luyên Công Tân Thủ Cần Biết ?

Đối với những tân thủ thì khó mà nắm bắt được hết bản đồ luyện võ lâm, thậm chí là những người bạn có nhiều năm kinh nghiệm đôi khi cũng không thể nhớ hết bãi luyện võ lâm 1 từng mốc cấp độ. Nên BQT Võ Lâm Tranh Bá quyết định chia sẻ các công cụ bản đồ cùng với hướng dẫn đường đi mời bạn tham khảo:


 

1. Bản đồ Luyện Công Cấp 10 đến 19

Dưới đây là những bãi xe lửa dành cho cấp 10x bạn cần tham khảo:

- Xung quanh khu vực Thành Thị

- Xung quanh Thập Đại Môn Phái

- Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường: Đi Xa Phủ

- Dược Vương Cốc: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn

- Mật Thất Mộc Nhân: Môn phái Thiếu Lâm ⇒ Đạt Ma Đường (đi vào sau bức tượng phật)

- Nam Nhạc Trấn: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện

- Nhạn Đãng Sơn: Lâm An ⇒ Long Tuyền Thôn

- Thiên nhẫn giáo dục tầng 1 và 2: Biện Kinh ⇒ Thiên Nhẫn Giáo

2. Bản đồ Luyện Công Cấp 20 đến 29

Còn lại dưới đây là bãi luyện công 2x cho anh em, chú thích những điểm bôi đen nhé, đó là các thông tin bản đồ.

- Kiếm Các Thục Đạo: Phượng Tường Nam

- Kiếm Các Tây Nam: Thành Độ Bắc, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

- La Tiêu Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

- Tần Lăng: Phượng Tường Đông, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

- Kiếm Các Trung Nguyên: Biện Kinh Nam ⇒ Phục ngưu sơn Tây ⇒ Thiên Tâm Động

- Vũ Lăng Sơn: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện

- Phục Lưu Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn

- Bạch Thủy Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn

3. Bản đồ Luyện Công Cấp 30 đến 39

Tiếp theo đây là bãi tập 3x võ lâm 1:

- Vũ Di Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

- Thổ Phỉ Động: Đại Lý Phủ ⇒ Điểm Thương Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn

- Thục Cương Sơn: Dương Châu Tây, hoặc Đạo Hương Thôn

- Bạch Vân Động: Thành Đô Tây ⇒ Thanh Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

- Kim Quang Động: Phượng Tường Nam ⇒ Kiếm Các Thục Đạo, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

- Tỏa Vân Động: Phượng Tường ⇒ Kiếm Các Thục Đạo ⇒ Kim Quang Động, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

- Điểm Thương Sơn: Đại Lý

- Mê Cung Lăng Tần Thủy Hoàng: Phượng Tường ⇒ Tần Lăng

- Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc

- Yến Tử Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Miêu Lĩnh ⇒ Yến Tử Động

- Thành Thành Sơn: Thành Đô Tây

4. Bản đồ Luyện Công Cấp 40 đến 49

- Thanh Thành Sơn: Thành Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

- Điểm Thương Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

- Điểm Thương Động tầng 1,2,3: Đại Lý ⇒ Điểm Thương Sơn

- Thần Tiên Động: Thành Đô Tây ⇒ Thành Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

- Kinh Hoàng Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

5. Bản đồ Luyện Công Cấp 50 đến 59

- Nghiệt Long Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

- Thiên Tâm Tháp tầng 1,2: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn

- Mê Cung Thiết Tháp tầng 1,2,3: Biện Kinh Tây, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn

- Thiên Tâm Động: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

- Hương Thuỷ Động: Thành Đô Tây ⇒ Thanh Thành Sơn, hoặc Giang Tân hoặc Long Tuyền Thôn

- Tường Vân Động tầng 1: Dương Châu Bắc ⇒ Cái Bang

- Ác Bá Địa Đạo: Đại Lý Phủ

- Ngọc Hoa Động: Ngũ Độc Giáo ⇒ Vũ Di Sơn

6. Bản đồ Luyện Công Cấp 60 đến 69

- Nha Môn Mật Đạo: Tương Dương Phủ

- Hoành Sơn Phái: Ba Lăng Huyện ⇒ Nam Nhạc Trấn

- Thiên Tâm Tháp tầng 3: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn

- 108 La Hán Trận: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

- Thành Loa Động: Ba Lăng Huyện ⇒ Nam Nhạc Trấn

- Linh Cốc Động: Dương Châu Tây ⇒ Thục Cương Sơn, hoặc Đạo Hương Thôn

- Tường Vân Động tầng 2,3,4: Dương Châu Tây ⇒ Cái Bang

- Dương Giác Động: Long Tuyền Thôn ⇒ Nhạn Đãng Sơn

- Thiên Nhân Giáo Thánh Động: Biện Kinh Bắc ⇒ Thiên Nhẫn Giáo ⇒ Thiên Nhẫn Địa Thất ⇒ Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo

- Thành Loa Đảo: Ba Lăng Huyện ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên Vương Đảo ⇒ Thuyền Phu Thiên Vương (Yêu cầu TVB làm nhiệm vụ Xuất Sư)

- Thanh Loa Đảo Sơn Động: Ba Lăng Huyện ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên Vương Đảo

- Tầng 5 Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc

7. Bản đồ Luyện Công Cấp 70 đến 79

- Lâm Du Quán: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

- Lão Hổ Động: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

- Tần Lăng tầng 2: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

- Đại Tù Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

- Long Nhãn Động: Đại Lý ⇒ Điểm Thương Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn

- Dược Vương Động tầng 2: Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc

- Đào Hoa Nguyên: Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn ⇒ Bạch Thủy Động ⇒ Phục Lưu Động

- Lưu Tiên Động tầng 6: Long Môn Trấn ⇒ Hoàng Hà Nguyên Đầu

8. Bản đồ Luyện Công Cấp 80 đến 89

- Sa Mạc Địa Biểu: Lâm An

- Thanh Khê Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

- Chân Núi Trường Bạch: Biện Kinh Bắc ⇒ Lâm Du Quán

- Lưỡng Thuỷ Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

- Phù Dung Động: Thành Độ ⇒ Giang Tân Thôn

- Băng Hà Động: Phượng Tường ⇒ Vĩnh Lạc Trấn

- Vô Danh Động: Đại Lý Phủ ⇒ Thạch Cổ Trấn

- Tuyết báo tầng 8: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc

9. Bản đồ Luyện Công Cấp 90

- Trường Bạch Sơn Bắc: Biện Kinh, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn

- Trường Bạch Sơn Nam: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

- Khỏa Lang Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

- Sa Mạc Mê Cung 1: Lâm An

- Sa Mạc Mê Cung 2: Lâm An

- Sa Mạc Mê Cung 3: Lâm An

- Phong Lăng Độ: Ba Lăng Huyện

- Mạc Cao Quật: Thành Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

- Dược Vương Động tầng 4: Biện Kinh, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn

- Tiến Cúc Động Mật Cung: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

- Cán bộ Động Mê Cung: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

- Tuyết Báo Động Tầng 8: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn
 

Hy vọng các khu vực luyện tập võ thuật thông tin trên kết hợp với rương sẽ giúp các bạn trải nghiệm hiệu quả hơn.

⚡️Server VLTK được trông đợi nhất hiện nay 4 acc / PC và 8acc / IP và giới hạn Hoạt động 4 acc / IP. 
------ 🔰Thông Tin Tải Game 🔰------
✅ TẢI GAME TẠI ĐÂY:  https://volamtranhba.net/bai-viet/tai-game.html
📥  Fanpage:  https://www.facebook.com/ 100328299533542
🏠  Nhóm:  https://www.facebook.com/groups/872531340339855
🧭  Trang web:  https://volamtranhba.net

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia